OPAS: Virtuaalikoirien kasvattaminen

Teksti © Marcia

Tämän sivun tarkoitus on kertoa aloitteleville virtuaalikoiraharrastajille virtuaalikoirien kasvatuksesta nk. virallisella puolella. Lähestulkoon jokainen virtuaalikoiraharrastaja haluaa jossain vaiheessa teettää omalle koiralleen pennut. Mutta mitä pitäisi tietää ja mistä aloittaa?

Vanhempien valitseminen

Pentueen suunnitteleminen alkaa aina pentueen vanhempien valinnasta. Mitä enemmän koirilla on kilpailtu, sitä helpommin ne menevät muille harrastajille ja kasvattajille kaupaksi. Kilpaileminen kertoo, että koiriin on panostettu ja että kasvattajalla on jonkinlaisia tavoitteita ja unelmia.

On jokaisen kasvattajan oma päätös, kuinka paljon kilpailuita koiralla on kilpailtu ennen pentujen teettämistä. Mikäli molemmilla koirilla on valionarvoja esimerkiksi rodunomaisista kilpailuista (paimenkoirilla paimennuksesta, palveluskoirilla palveluskoirakokeista jne.), se lisää aina pennunostajien mielenkiintoa.

Pentueen vanhemmiksi voi valita joko suvullisen koiran (koiran vanhemmat ovat virtuaalimaailmassa eli niillä on sivut netissä) tai evm-sukuisen koiran. Evm-sukuinen tarkoittaa, että koiralla ei ole sukua virtuaalimaailmassa. Helpoin keino kasvatuksen aloittamiseen on kuitenkin yhdistää kaksi suvutonta koiraa toisiinsa tai yhdistää suvuton koira suvulliseen koiraan.

Erona virtuaalihevosiin, virtuaalikoirissa ei pyritä tekemään mahdollisimman pitkäsukuisia koiria, vaan kasvattamaan mahdollisimman laadukkaita koiria. Mikäli yhdistät kaksi suvullista koiraa toisiinsa, kannattaa varmistaa koiran kasvattajalta onko suunnittelemasi yhdistelmä kannattava pennunottajien kannalta. Tällä vältetään se, että koirat ovat sukua toisilleen. Tasasukuisuus (molempien koirien taustalla yhtä paljon sukulaisia) voi myös olla kasvatuksen perusta.

Pentujen varaaminen

Kun pentuetta aletaan suunnitella, siitä ilmoitetaan yleensä joko kennelin sivulla tai Karvaturrit-foorumilla. Pentueilmoituksessa mainitaan vähintään isä ja emä sivuineen, kennel mihin pentue syntyy sekä jotain pientä informaatiota: suunniteltu syntymisajankohta, maksimimäärä varaajille ja/tai myyntiehdot.

Pennusta kiinnostunut voi käydä ilmaisemassa kiinnostuksensa pentuun joko sähköpostilla, vieraskirjassa tai kirjoittamalla pentuetopiciin. Viestissä tulisi tulla ilmi kennel, johon pentu tulee, haluttu sukupuoli, mahdolliset harrastus- ja/tai jalostuskäytöt. Kaikkia pentuja ei tarvitse myydä jalostuskäyttöön. Pentueen teettäjän eli kasvattajan tehtäväksi jää sitten pohtia, kenelle myy pennun ja kenelle ei. Varaajilta voi pyytää esimerkiksi sivu- tai kilpailunäyttöä.

Pentujen lukumäärä ja sukupuolijakauma

Pentueen lukumäärä määräytyy varaajien mukaan. Pentuja syntyy harvoin ylimääräisiä, sillä niiden myyminen voi olla lähes mahdotonta. Maksimimäärä kannattaa pitää neljässä pennussa sukujen yleistymisen ja jatkojalostuksen takia. Pentuja voi syntyä myös vähemmän: kahden tai jopa yhden pennun pentueet eivät ole harvinaisia.

Pentueeseen syntyy aina varaajien haluamat sukupuolet. Eli jos kaikki pentueen varaajat haluavat nartun, sen he myös saavat.

Pentujen nimeäminen

Pennun varaajalla on aina oikeus valita koiransa nimi. Kasvattaja voi asettaa nimille reunaehdot: jos haluat että pentujen nimet alkavat F-kirjaimella ja nimessä on oltava kaksi osaa (esimerkiksi Fun Light), varaajat keksivät pennulleen sopivan nimen. Nykypäivänä käytäntö, että kasvattaja nimeää itse myytävät pentunsa, ei ole enää käytössä.

Systemaattisessa kasvatuksessa nimissä voidaan käyttää joko A-B-C - teemaa tai tehdä nk. teemapentueita. Halutessasi voit antaa listan nimistä, joista varaaja voi valita itselleen mieluisen nimen. On suositeltavaa, ettei kennelnimissä ja kasvattien nimissä sekoiteta eri kieliä: jos kennelisi nimi on suomenkielinen, on loogista valita kasvateillekin suomenkieliset nimet. [Esimerkki: Intiaanitarujen Abstrakti Ajattelu, Criminales Defying Gravity].

Pentujen rekisteröiminen

Kasvattajan on suotavaa rekisteröidä kasvattinsa itse vFCI:n koirarekisteriin. Joillakin rotuyhdistyksillä on myös rodun sisäinen tietokanta, joihin pennut voidaan myös rekisteröidä. Kasvatinomistajat voivat myös itse rekisteröidä koiransa molempiin tietokantoihin, mutta päällekkäisten rekisteröintien välttämiseksi on helpompaa rekisteröidä koko pentue kerralla kasvattajan toimesta.

Koirien terveystarkastukset ja terveys

Kasvatukseen käytettävien koirien tulee olla terveitä. Virtuaalikoirilla ei tavata oikeiden koirien yleisimpiä vikoja tai sairauksia, kuten lonkkavikaa, allergioita tai ongelmaluonnetta. Mikäli tällaisia vikoja kirjaa koiransa luonteeseen, ei sitä jalostukseen kannata käyttää.

Osa kasvattajista merkkaa koiriensa ja kasvattiensa terveystuloksia ylös, mutta lähestulkoon kaikki koirat virtuaalimaailmassa ovat huipputerveitä. Mikäli kasvatukseen haluaa realistisuutta, voi koiriaan käyttää virtuaalisella eläinklinikalla.

Pentujen luovuttaminen omaan kotiin; myyntiehdot

Kun pentueeseen on saatu sopivasti varaajia, päättää kasvattaja pentueen syntymäajan. Varaajien on syytä tehdä pennulleen omat sivut viimeistään syntymäpäivään mennessä. Nämä sivut linkitetään kasvattajalle, jonka tehtävä on tarkistaa, että sivulla ilmenee vähintään seuraavat asiat:

  • koiran virallinen nimi
  • kutsumanimi
  • rotu
  • syntymäpäivä
  • pentueen vanhemmat (linkitettynä)
  • koiran kasvattaja (linkitettynä)
  • koiran omistaja

Kun kasvattaja on hyväksynyt sivut, siirtyy pentu varaajan omistukseen koiran syntymäpäivänä. Koiran kanssa kilpaileminen on sallittua aloittaa vasta syntymäpäivänä.

Kasvattaja voi halutessaan määrittää pentueelle myyntiehtoja, joita varaajan pitää noudattaa. Näitä voi olla esimerkiksi kuulumisten kertominen tai määritys siitä, mitä koiralle tapahtuu, jos varaaja haluaa pennusta luopua. Useimmat kasvattajat kirjaavat myyntiehtoihin etuosto-oikeuden: jos koiran omistaja haluaa luopua kasvatista, kasvattajalla on oikeus ottaa koira itselleen ja myydä se jälleen eteenpäin haluamalleen ostajalle.

Sijoituskoira

Sijoituskoira on kasvattajan omistama koira, joka asuu koiran haltijalla. Haltija tekee koiralle sivut, kilpailee sen kanssa, kunnes kasvattaja käyttää sitä jalostukseen. Pentueen jälkeen koira siirtyy haltijan omistukseen. Sijoituskoira on lähes aina narttu ja sitä ei ole suositeltavaa käyttää jalostukseen toistamiseen.

22.02.2019

Näyttelysääntöihin lisätty PuppyCh sekä voittajanäyttelyissä jaettavat tittelit.

27.07.2018

Näyttelysääntöihin lisätty jälkeläisluokan selitys, joka on aijemmin unohtunut lisätä. Ei mitään uudistuksia.

24.07.2018

vFCI tuomarikokeen kautta voi jatkossa erikoistua myös vain tietylle ryhmälle/ryhmille/rodulle.

    Lue lisää uutisia!

© VFCI 2002-2019