OPAS: Virtuaalikoiranäyttelyn kulku

Teksti © Shady

Näyttelyn kulku yleisesti

6 luokkaa:

 • junioriluokka (JUN)
 • nuortenluokka (NUO)
 • avoinluokka (AVO)
 • veteraaniluokka (VET)
 • käyttöluokka (KÄY)
 • valioluokka (VAL)

Osallistumisoikeus JUN-VET -luokkiin riippuu koiran iästä. KÄY- ja VAL-luokkiin voidaan ilmoittaa koira, jolta löytyvät kyseisiin luokkiin vaadittavat kilpailutulokset koiran omalta sivulta. Näiden tarkemmat erottelut tällä sivulla.

Jokaisessa luokassa koirat erotellaan sukupuolen perusteella: urokset ja nartut.

Näyttelyn tuomarointi alkaa laatumaininnan antamisesta koirille. Laatumainintojen selitykset löydät tältä sivulta.

Kun luokan kaikille samaa sukupuolta oleville koirille on jaettu laatumaininnat, siirrytään kilpailuluokkaan, johon osallistuvat kaikki erinomaisella (ERI) palkitut koirat. Tuomari sijoittaa neljä parasta erinomaisen saanutta koiraa paremmuusjärjestykseen: ERI1, ERI2, ERI3 ja ERI4. Jokaisessa luokassa (JUN, NUO, AVO, VET, VAL, KÄY) on oma kilpailuluokkansa ja kummankin sukupuolen edustajat kilpailevat erikseen.

Kilpailuluokassa koirille on mahdollisuus antaa maininta "sertifikaatin arvoinen" (SA). Tämän maininnan tuomari antaa koiralle, joka on tuomarin mielestä sertifikaatin (SERT) arvoinen. Tätä mainintaa tuomarin ei ole pakko antaa kenellekään, jos hänen mielestään koirat eivät ole tarpeeksi tasokkaita. SA on mahdollista jakaa myös kilpailuluokassa sijoittumattomalle koiralle. Eli jos esimerkiksi junioriluokassa on yhdeksän erinomaisella palkittua urosta, voi tuomari antaa SA:n näille kaikille, mikäli kokee niiden olevan tarpeeksi tasokkaita tai hän voi jättää SA:n kokonaan jakamatta.

© ©

Koirat, jotka ovat sijoittuneet kilpailuluokassa (ERI1, ERI2, ERI3, ERI4) sekä saaneet maininnan "sertifikaatin arvoinen" (SA), siirtyvät kisaamaan paras uros (PU) - tai paras narttu (PN) -kehiin. Pelkkä luokkasijoitus ei siis oikeuta PU- ja PN-kehiin osallistumiseen, vaan koiran täytyy sen lisäksi olla tuomarin mielestä sertifikaatin arvoinen. Urokset kisaavat PU-kehässä ja nartut PN-kehässä, sukupuolet siis erikseen.

Paras uros -kehässä tuomari sijoittaa mielestään neljä parasta paremmuusjärjestykseen (PU1, PU2, PU3, PU4). Loput eivät saa erillistä mainintaa paras uros -kehään osallistumisesta. Samoin tuomaroidaan myös paras narttu -kehä.

Paras uros - ja -narttu -kehissä jaetaan sertifikaatit (SERT) ja kansainvälisissä näyttelyissä myös kansainvälinen sertifikaatti (CACIB). Ensisijaisesti nämä tulisi antaa voittajakoiralle (PU1, PN1), mutta mikäli koiralla ei ole oikeutta ottaa niitä vastaan, ne siirtyvät aina järjestyksessä seuraavalle. Koiralla ei ole oikeutta ottaa vastaan sertifikaattia ollessaan näyttelyn järjestävän maan muotovalio (MVA). Koiralla ei ole oikeutta ottaa vastaan kansainvälistä sertifikaattia ollessaan kansainvälinen muotovalio (vKANS MVA). SERT sekä CACIB siirtyvät niin kauan, kunnes jollain on mahdollista vastaanottaa ne. Mikäli kukaan PN- ja PU-kehissä sijoittuneista ei ole oikeutettu niitä vastaanottamaan, voi tuomari antaa ne jollekin ERI SA -palkitulle koiralle, joka ei ole sijoittunut PN-/PU-kehässä.

PU- sekä PN-kehän voittajakoirat siirtyvät kisaamaan rotunsa paras -kehään, jossa tuomari vertaa parasta narttua ja parasta urosta keskenään ja antaa mielestään tasokkaammalle koiralle maininnan "rotunsa paras" (ROP) ja mielestään heikompitasoiselle koiralle maininnan "vastakkaisen sukupuolen paras" (VSP).

Kaikki rotunsa parhaat (ROP) siirtyvät kisaamaan ryhmän paras -kehään, joka järjestetään kaikissa roturyhmissä. Jokaisessa roturyhmässä palkitaan neljä parasta ROP-koiraa (RYP1, RYP2, RYP3, RYP4). Ryhmäkilpailua ei järjestetä näyttelyissä, joissa osallistumisoikeus on rajattu vain tiettyihin rotuihin.

Ryhmäkilpailun voittajakoirat (RYP1) siirtyvät kisaamaan Best In Show -kilpailuun, jossa sijoitetaan neljä näyttelyn kauneinta koiraa (BIS1, BIS2, BIS3, BIS4). Näyttelyissä, joissa ei järjestetä ryhmäkehiä, siirtyvät kaikki ROP-koirat kisaamaan suoraan Best In Show -kehään.

© ©

Juniori- ja veteraaniluokat

Junioriluokassa ja veteraaniluokassa valitaan, muista luokista poiketen, rotunsa paras kyseisen luokan koira.

Junioriluokassa molempien sukupuolten voittajat (ERI1) kilpailevat keskenään rotunsa paras juniori -kehässä, jossa tuomari valitsee mielestään tasokkaamman koiran, joka saa maininnan "rotunsa paras juniori" (ROP-jun), jolloin toisen sukupuolen edustaja saa maininnan "vastakkaisen sukupuolen paras juniori" (VSP-jun).

Veteraaniluokassa molempien sukupuolten voittajat (ERI1) kilpailevat keskenään rotunsa paras veteraani -kehässä, jossa tuomari valitsee mielestään tasokkaamman koiran, joka saa maininnan "rotunsa paras veteraani" (ROP-vet), jolloin toisen sukupuolen edustaja saa maininnan "vastakkaisen sukupuolen paras veteraani" (VSP-vet).

Näissä kehissä sijoittuakseen koiran EI TARVITSE olla palkittu sertifikaatin arvoisella (SA), vaan riittää, että koira on palkittu laatumaininnalla ERI ja se on voittanut oman sukupuolensa.

Pentuluokka

Näyttelyssä voidaan järjestää epävirallinen pentuluokka (PEK). Myös pentuluokassa urokset ja nartut kisaavat erikseen.

Luokassa sijoitetaan neljä parasta koiraa kummassakin sukupuolessa (PEK1, PEK2, PEK3, PEK4).

Tuomarin on mahdollista jakaa kunniamaininta (KP) kaikille pennuille, jotka ovat hänen mielestään rodunomaisia ja lupaavan näköisiä. Kunniamainintaa ei ole pakko antaa yhdellekään pennulle tai sen voi antaa vaikka kaikille.

Molempien sukupuolten PEK1 siirtyy kisaamaan rotunsa paras pentu -kehään, mikäli se on palkittu kunniamaininnalla. Tuomari valitsee mielestään lupaavamman pennun ja antaa sille maininnan "rotunsa paras pentu" (ROP-pen) ja vähemmän lupaavalle maininnan "vastakkaisen sukupuolen paras pentu" (VSP-pen). PEK1, joka ei ole saanut kunniamainintaa (KP), ei voi myöskään olla ROP-pen tai VSP-pen.

Kaikki ROP-pennut siirtyvät kisaamaan Best In Show -pentu kilpailuun, mikäli näyttelyn järjestäjä on halunnut sen järjestää.

Best In Show-pentu -kisassa palkitaan neljä näyttelyn parasta pentua (BIS1-pen, BIS2-pen, BIS3-pen, BIS4-pen).

© ©

Kasvattaja- ja jälkeläisluokat

Näyttelyssä voidaan järjestää näiden luokkien lisäksi myös kasvattajaluokka (KAS) sekä jälkeläisluokka (JÄL). Kasvattajaluokka yleensä otetaan mukaan kaikkiin näyttelyihin. Jälkeläisluokka järjestetään yleensä vain rodun erikoisnäyttelyssä.

Kasvattajaluokkaan osallistuvat rodun kasvattajat ilmoittamalla oman kennelinsä nimen. Kyseiseen luokkaan osallistuu kennelin neljä kasvattia, joiden tulee olla palkittu laatumaininnalla erittäin hyvä (EH) tai erinomainen (ERI). Mikäli rodussa on enemmän kuin neljä kyseisen kasvattajan koiraa, jotka saavat edellä mainitun laatumaininnan, saa tuomari itse valita osallistuvat koirat ja hänen tulee ne ilmoittaa tuloksen perään. Yleensä tähän valitaan parhaiten palkitut koirat. Mikäli rodussa on alle neljä kyseisen kasvattajan koiraa, jotka olisivat saaneet edellä mainitun laatumaininnan, kyseistä kasvattajaryhmää ei muodostu lainkaan ja silloin tuomari laittaa kennelin nimen perään maininnan "ei voida arvostella" (EVA).

Tuomari sijoittaa paremmuusjärjestykseen neljä tasokkainta kasvattajaryhmää (KAS1, KAS2, KAS3, KAS4). Tuomari voi antaa mielestään erittäin tasokkaalle ja tasalaatuiselle ryhmälle kunniapalkinnon (KP), mutta kunniapalkintoa ei ole pakko jakaa. KAS1-ryhmä saa maininnan "rotunsa paras kasvattajaryhmä" (ROP-kas), mikäli ryhmä on palkittu kunniapalkinnolla. Kaikkien rotujen paras kasvattajaryhmä siirtyy kisaamaan Best In Show -kasvattaja -kehään, mikäli näyttelyn järjestäjä on päättänyt sellaisen järjestää. Best In Show -kasvattaja -ryhmässä sijoitetaan neljä näyttelyn parasta ryhmää (BIS1-kas, BIS2-kas, BIS3-kas, BIS4-kas).

Jälkeläisluokkaan koiran omistaja ilmoittaa omistamansa uroksen tai nartun sekä neljä kyseisen koiran jälkeläistä. Jälkeläisten ei tarvitse itse osallistua näyttelyn muihin luokkiin eikä niiden tarvitse olla samasta pentueesta. Tuomari sijoittaa neljä parasta jälkeläisluokkaa järjestykseen (JÄL1, JÄL2, JÄL3, JÄL4). Tuomari palkitsee mielestään erittäin laadukkaat ja saman tasoiset jälkeläisryhmät kunniapalkinnolla (KP). Mikäli JÄL1-ryhmä saa kunniapalkinnon, se on samalla rotunsa paras jälkeläisryhmä (ROP-jäl). Mikäli kunniapalkintoja ei jaeta, ei tule rotunsa parasta ryhmää.

Voittajanäyttelyt

Vuosittain järjestetään erinäisiä voittajanäyttelyitä, joiden järjestäjän valitsee yhdistyneiden virtuaalinäyttelyliittojen vastuuhenkilö Karvaturrit-foorumilla. Kuka tahansa ei siis ole oikeutettu järjestämään voittajanäyttelyä.

Voittajanäyttelyissä jaetaan voittajatittelit seuraaville koirille:

 • ROP
 • VSP
 • ROP-jun
 • VSP-jun
 • ROP-vet
 • VSP-vet

Voittajatitteli määräytyy siitä, mikä voittajanäyttely on kyseessä.

Voittajanäyttelyiden kunniamaininnat

 • ROP & VSP = vLYHENNE W-VUOSILUKU
  esim. vFINW-15
 • ROP-jun & VSP-jun = vLYHENNE JW-VUOSILUKU
  esim. vFINJW-15
 • ROP-vet & VSP-vet = vLYHENNE VW-VUOSILUKU
  esim. vFINVW-15

22.02.2019

Näyttelysääntöihin lisätty PuppyCh sekä voittajanäyttelyissä jaettavat tittelit.

27.07.2018

Näyttelysääntöihin lisätty jälkeläisluokan selitys, joka on aijemmin unohtunut lisätä. Ei mitään uudistuksia.

24.07.2018

vFCI tuomarikokeen kautta voi jatkossa erikoistua myös vain tietylle ryhmälle/ryhmille/rodulle.

    Lue lisää uutisia!

© VFCI 2002-2019