vHYKO Info


Suuntautumisvaihtoehdot ja niitä koskevat roturajoitukset

Avustajakoiratoiminta on avoinna kaikille, mutta suosittelemme sitä keskikokoisille ja suuremmille roduille.
Kuulokoiratoiminta on avoinna kaikille, mutta suosittelemme sitä erityisesti pienille ja vahtimattomille roduille.
Opaskoiratoiminta on avoinna seuraaville viidelle rodulle:


Testimuodot, pisterajat ja luokkasiirtoihin oikeuttavat tulokset

Koira voi kilpailla yhdessä tai useammassa suuntautumisvaihtoehdossa. Se voi kuitenkin osallistua yhdessä hyötykoiratestissä vain yhteen luokkaan eikä voi siten osallistua samassa hyötykoiratestissä sekä avustaja-, kuulo- että opaskoirien testeihin.

Testin nimi ja lyhenne Pistehaarukka Hyväksytty tulos Hyv. tuloksia tarvitaan
Avustajakoirien soveltuvuustesti (Avustaja SOVE) 0-60 p 50 p tai enemmän 1 kpl
Avustajakoirien edistymistesti (Avustaja EDI) 0-100 p 80 p tai enemmän 5 kpl
Avustajakoirien käyttöönottotesti (Avustaja KÄY) 0-100 p 90 p tai enemmän 1 kpl
Kuulokoirien soveltuvuustesti (Kuulo SOVE) 0-60 p 50 p tai enemmän 1 kpl
Kuulokoirien edistymistesti (Kuulo EDI) 0-100 p 80 p tai enemmän 5 kpl
Kuulokoirien käyttöönottotesti (Kuulo KÄY) 0-100 p 90 p tai enemmän 1 kpl
Opaskoirien soveltuvuustesti (Opas SOVE) 0-60 p 50 p tai enemmän 1 kpl
Opaskoirien edistymistesti (Opas EDI) 0-100 p 80 p tai enemmän 5 kpl
Opaskoirien käyttöönottotesti (Opas KÄY) 0-100 p 90 p tai enemmän 1 kpl


Virallisiin hyötykoiran statuksiin oikeuttavat tulokset

Koira voi saavuttaa kaikki kolme hyötykoiran statusta.

Hyötykoirastatus Vaaditut tulokset
Virtuaalinen avustajakoira (vAVU) Yksi (1) hyväksytty avustajakoirien soveltuvuustestiä
Viisi (5) hyväksyttyä avustajakoirien edistymistestiä
Yksi (1) hyväksytty avustajakoirien käyttöönottotesti
Virtuaalinen kuulokoira (vKLO) Yksi (1) hyväksytty kuulokoirien soveltuvuustestiä
Viisi (5) hyväksyttyä kuulokoirien edistymistestiä
Yksi (1) hyväksytty kuulokoirien käyttöönottotesti
Virtuaalinen opaskoira (vOPS) Yksi (1) hyväksytty opaskoirien soveltuvuustestiä
Viisi (5) hyväksyttyä opaskoirien edistymistestiä
Yksi (1) hyväksytty opaskoirien käyttöönottotesti


Koiria koskevat säännöt


Virtuaalisen hyötykoiratoiminnan esittely

Avustajakoiratoiminta

Avustajakoirat toimivat liikuntarajoitteisten ihmisten apuna arjessa. Niiden tehtäviin voivat kuulua muun muassa pyörätuolin vetäminen, pystyssä liikkuvan liikuntarajoitteisen tukeminen, tavaroiden kantaminen, valojen sammuttaminen ja sytyttäminen sekä ovien avaaminen. Avustajakoiran koulutus räätälöidään avustettavan tarpeet huomioiden. Avustajakoiratoiminta on avoinna kaikille roduille, mutta esimerkiksi koiran pieni koko saattaa rajoittaa sen käyttömahdollisuuksia.


Kuulokoiratoiminta

Kuulokoirat avustavat kuuroja tai huonokuuloisia ihmisiä ilmaisemalla sille opetetut äänet avustettavalleen. Yleisimpiä kuulokoiralle opetettavia ääniä ovat esimerkiksi puhelin, ovikello, palohälytin ja herätyskello. Kuulokoiratoiminta on avoinna kaikille roduille, mutta parhaiksi kuulokoirina pidetään yleensä pieniä ja vahtimattomia rotuja.


Opaskoiratoiminta

Opaskoirat tukevat sokeiden ja vaikeasti näkövammaisten liikkumista esimerkiksi tunnistamalla ja kiertämällä esteet. Opaskoirille opetetaan muun muassa reitillä pysyminen, katujen ylittäminen ja esteiden kiertäminen turvallisesti, pintojen epätasaisuuden ilmaiseminen sekä pudonneiden esineiden hakeminen. Opaskoiralta edellytetään riittävää kokoa, tietynlaista luonnetta ja erinomaista koulutettavuutta, joten opaskoiratoiminta on avoinna vain seuraaville roduille:


Hyötykoirien testimuodot

Sekä avustaja-, kuulo- että opaskoiratoiminta pitävät sisällään kolme erilaista testiä, jotka koiran on läpäistävä tullakseen hyväksytyksi avustaja-, kuulo- tai opaskoiraksi. Testit ovat suuntautumiskohtaisia eikä esimerkiksi hyväksytty avustajakoiran soveltuvuustesti oikeuta kilpailemaan kuulokoiran edistymistesteissä.


Soveltuvuustesti (SOVE)

Soveltuvuustesti testaa koiran soveltuvuutta avustaja-, kuulo- tai opaskoiraksi. Testissä arvioidaan erityisesti koiran käyttäytymistä, luonnetta ja koulutettavuutta, mutta myös fyysiikkaa ja terveyttä.Soveltuvuustestistä voi kerätä enintään 60 pistettä. Saadakseen hyväksytyn tuloksen, koiran tulee yltää vähintään 50 pisteeseen. Koiran tulee suorittaa yksi (1) hyväksytty soveltuvuustesti päästäkseen edistymistesteihin.


Edistymistesti (EDI)

Edistymistesteillä seurataan avustaja-, kuulo- tai opaskoirakoulutuksen edistymistä kyseisen koirayksilön kohdalla. Testit räätälöidään kullekin koiralle niiden suuntautumisvaihtoehdon, tavoitteiden ja edellisen edistymistestin tuloksen perusteella. Edistymistestistä voi saada enintään 100 pistettä ja hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 pistettä. Koiran tulee kerätä viisi (5) hyväksyttyä edistymistestiä päästäkseen käyttöönottotestiin.


Käyttöönottotesti (KÄY)

Käyttöönottotestin avulla arvioidaan koiran valmiutta toimia tositoimissa avustaja-, kuulo- tai opaskoirana. Enimmäispistemäärä käyttöönottotestissä on 100 pistettä. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 90 pistettä. Koiran tulee suorittaa yksi (1) hyväksytty käyttöönottotesti tullakseen hyväksytyksi avustaja-, kuulo- tai opaskoiraksi.

© virtuaaliset virkakoirat 2016
otsikko kuvat © Defence Images CC, ZakVTA CC, Diane CC, smerikal CC, DVIDSHUB CC, Lars Dahlin CC, shellac CC, BBC Radio Lancashire CC