vPEY Info


Lajit, lyhenteet ja koulutustunnukset

Kokeen nimi Luokat Tunnukset
Pelastuskoiran soveltuvuuskoe PESO RH-E
Pelastuskoiran jälkikoe PEJÄ A
PEJÄ B
RH-F A
RH-F B
Pelastuskoiran hakukoe PEHA A
PEHA B
RH-FL A
RH-FL B
Pelastuskoiran rauniokoe PERA A
PERA B
RH-T A
RH-T B
Pelastuskoiran meripelastuskoe PEME A
PEME B
RH-W A
RH-W B

Luokissa eteneminen

Tie viralliseksi pelastuskoiraksi

  • Hyväksytty soveltuvuuskoe PESO
  • Suoritettu luokat A & B lajeista PEJÄ, PEHA ja PERA
  • Lajit voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa (paitsi PESO)
  • Virtuaalisen pelastuskoiran tunnus lyhennetään vRH-TA
  • rvonimi ei vaadi näyttelytuloksia.

Tie viralliseksi meripelastuskoiraksi

  • Hyväksytty soveltuvuuskoe PESO
  • Suoritettu luokat A & B lajeista PEJÄ, PEHA ja PEME
  • Lajit voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa (paitsi PESO)
  • Virtuaalisen meripelastuskoiran tunnus lyhennetään vRH-WA
  • rvonimi ei vaadi näyttelytuloksia.


Tietoa lajeista

Pelastuskoirien soveltuvuuskoe eli PESO

Kokeen osa-alueita ovat A-osa: vainutyöskentely ja B-osa: tottelevaisuus. Molemmista osa-alueista saa 100 pistettä, joten soveltuvuuskokeen yhteispistemäärä on 200 pistettä.

A-osa: Vainutyöskentelyssä testataan koiran jälki- ja hakutyöskentelyä sekä henkilön ilmaisua. Kunkin liikkeen työkentelyaika 15 min. Ohjaaja kulkee 10 metrin päässä koirasta, joka voi olla joko 10-metrisessä johdattimessa tai vapaana. Käskyn "etsi" satunnainen toistaminen ja koiran kiittäminen on sallittu. A-osuuden yhteispistemäärä on 100 pistettä.
B-osa: Tottelevaisuusosa koostuu yhdeksästä tehtävästä, jotka koiran tulee toteuttaa täsmällisesti, nopeasti ja iloisesti. Tehtävien pisteytys tapahtuu seuraavalla tavalla: kytkettynä seuraaminen 10p, vapaana seuraaminen 15p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 10p, vapaana juokseminen ja luoksetulo 10p, henkilöryhmän läpikulkeminen 10p, kolmen erilaisen esteen ylittäminen 15p, kiinteän puusillan ylittämien 10p, ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 10p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. B-osuuden yhteispistemäärä on 100 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 100 pistettä, jotta se läpäisee soveltuvuuskokeen. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt soveltuvuuskokeen se saa koulutustunnuksen RH-E.


Pelastuskoiran jälkikoe eli PEJÄ

Kokeen osa-alueita ovat A-luokka ja B-luokka, jotka kummatkin sisältävät seuraavat osiot: vainutyöskentely, tottelevaisuus ja ketteryys. Kummankin luokan yhteispistemäärä on 300 pistettä. Koira voi suorittaa ainoastaan toisen luokan yhdessä kokeessa, A-luokka tulee suorittaa ennen B-luokkaa.

A-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran jäljellä pysymystä, esinelöytöä ja henkilöilmaisua. Työskentelyaika on 20 min. Vainutyöskentelyosuudessa maastoon on piilotettu neljä esinettä, joita koira etsii yhtä kerrallaan. Lähtökäskyn jälkeen koiralla on aikaa kolme minuuttia löytää esine. Ihmisen jäljityksessä koiran on ilmoitettava selkeästi henkilön löytymisestä maksimipistemäärän saadakseen. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 200 pistettä, jotta se läpäisee jälkikokeen A-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt jälkikokeen A-luokan se saa koulutustunnuksen RH-F A (soveltuvuuskokeen koulutustunnus korvataan tällä).

B-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran jäljellä pysymystä, esinelöytöä ja henkilöilmaisua. Työskentelyaika on 45 min. Vainutyöskentelyn esineosuudessa maastoon on piilotettu seitsemän esinettä, joita koira etsii yhtä kerrallaan. Lähtökäskyn jälkeen koiralla on kolme minuuttia aikaa löytää esine. Ihmisen jäljityksessä koiran on ilmoitettava selkeästi henkilön löytymisestä maksimipistemäärän saadakseen. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 250 pistettä, jotta se läpäisee jälkikokeen B-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt jälkikokeen B-luokan se saa koulutustunnuksen RH-F B (jälkikokeen A-luokan koulutustunnus korvataan tällä).


Pelastuskoiran hakukoe eli peha

Kokeen osa-alueita ovat A-luokka ja B-luokka, jotka kummatkin sisältävät seuraavat osiot: vainutyöskentely, tottelevaisuus ja ketteryys. Kummankin luokan yhteispistemäärä on

300 pistettä. Koira voi suorittaa ainoastaan toisen luokan yhdessä kokeessa, A-luokka tulee suorittaa ennen B-luokkaa.

A-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran etsintätyöskentelyä ja kahden henkilön ilmaisua. Työskentelyaika on 15 min. Vainutyöskentelyosuudessa kaksi ihmistä piiloutuu maastoon ja koiran hakee näitä. Koiran täytyy ilmaista henkilöiden löytyminen selkeästi. Osuudessa arvioidaan koiran työskentelytehokkuutta ja ohjattavuutta. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 200 pistettä, jotta se läpäisee hakukokeen A-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt hakukokeen A-luokan se saa koulutustunnuksen RH-FL A (soveltuvuuskokeen koulutustunnus korvataan tällä).

B-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran etsintätyöskentelyä ja 3-4 henkilön ilmaisua. Työskentelyaika on 20 min. Vainutyöskentelyosuudessa 3-4 ihmistä piiloutuu maastoon ja koiran hakee näitä. Koiran täytyy ilmaista henkilöiden löytyminen selkeästi. Osuudessa arvioidaan koiran työskentelytehokkuutta ja ohjattavuutta. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 250 pistettä, jotta se läpäisee hakukokeen B-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt hakukokeen B-luokan se saa koulutustunnuksen RH-FL B (hakukokeen A-luokan koulutustunnus korvataan tällä).


Pelastuskoiran rauniokoe eli PERA

Kokeen osa-alueita ovat A-luokka ja B-luokka, jotka kummatkin sisältävät seuraavat osiot: vainutyöskentely, tottelevaisuus ja ketteryys. Kummankin luokan yhteispistemäärä on 300 pistettä. Koira voi suorittaa ainoastaan toisen luokan yhdessä kokeessa, A-luokka tulee suorittaa ennen B-luokkaa.

A-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran etsintätyöskentelyä ja kahden henkilön ilmaisua. Työskentelyaika on 15 min. Raunioissa on häiriötekijöinä esimerkiksi kytevää tulta, moottorimelua, rummutusta ja laukauksia.
Vainutyöskentelyosuudessa kaksi ihmistä piiloutuu raunioihin ja koiran hakee näitä. Koiran täytyy ilmaista henkilöiden löytyminen selkeästi. Osuudessa arvioidaan koiran työskentelytehokkuutta ja ohjattavuutta. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 200 pistettä, jotta se läpäisee rauniokokeen A-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt rauniokokeen A-luokan se saa koulutustunnuksen RH-T A (soveltuvuuskokeen koulutustunnus korvataan tällä).

B-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran etsintätyöskentelyä ja 3-4 henkilön ilmaisua. Työskentelyaika on 30 min. Raunioissa on häiriötekijöinä esimerkiksi kytevää tulta, moottorimelua, rummutusta ja laukauksia. Vainutyöskentelyosuudessa 3-4 ihmistä piiloutuu raunioihin ja koiran hakee näitä. Koiran täytyy ilmaista henkilöiden löytyminen selkeästi. Osuudessa arvioidaan koiran työskentelytehokkuutta ja ohjattavuutta. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 250 pistettä, jotta se läpäisee rauniokokeen B-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt rauniokokeen B-luokan se saa koulutustunnuksen RH-T B (rauniokokeen A-luokan koulutustunnus korvataan tällä).


Pelastuskoiran meripelastuskoe eli PEME

Kokeen osa-alueita ovat A-luokka ja B-luokka, jotka kummatkin sisältävät seuraavat osiot: vainutyöskentely, tottelevaisuus ja ketteryys. Kummankin luokan yhteispistemäärä on 300 pistettä. Koira voi suorittaa ainoastaan toisen luokan yhdessä kokeessa, A-luokka tulee suorittaa ennen B-luokkaa.

A-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran etsintätyöskentelyä ja kahden henkilön ilmaisua. Työskentelyaika on 15 min.
Vainutyöskentelyosuudessa kaksi ihmistä piiloutuu saareen, luodolle tai toiselle alukselle, tai pudottautuu vedenvaraan ja koiran hakee näitä pelastusaluksesta käsin. Koira ei siis mene veteen kuin mahdollisesti pelastusalukselta saareen tai luodolle mentäessä. Koiran täytyy ilmaista henkilöiden löytyminen selkeästi. Osuudessa arvioidaan koiran työskentelytehokkuutta ja ohjattavuutta. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 200 pistettä, jotta se läpäisee meripelastuskokeen A-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt rauniokokeen A-luokan se saa koulutustunnuksen RH-W A (soveltuvuuskokeen koulutustunnus korvataan tällä).

B-luokka: Vainutyöskentelyssä testataan koiran etsintätyöskentelyä ja 3-4 henkilön ilmaisua. Työskentelyaika on 30 min. Vainutyöskentelyosuudessa 3-4 ihmistä piiloutuu piiloutuu saareen, luodolle tai toiselle alukselle, tai pudottautuu vedenvaraan ja koiran hakee näitä pelastusaluksesta käsin. Koira ei siis mene veteen kuin mahdollisesti pelastusalukselta saareen tai luodolle mentäessä. Koiran täytyy ilmaista henkilöiden löytyminen selkeästi. Osuudessa arvioidaan koiran työskentelytehokkuutta ja ohjattavuutta. Vainutyöskentelyn yhteispistemäärä on 200.
Tottelevaisuusosiossa on yhteensä yhdeksän tehtävää, jotka pisteytetään seuraavasti: vapaana seuraaminen 10p, liikkeestä istuminen 5p, liikkeestä maahanmeno ja luoksetulo 5p, liikkeestä seisominen ja luoksetulo 5p, tasamaalta nouto 5p, ryömiminen 5p, eteen lähettäminen ja maanmeno 5p ja paikallaanolo häiriön alaisena 10p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.
Ketteryysosiossa on kahdeksan tehtävää, jotka pisteytetään seuraavalla tavalla: liikkuva tynnyrisilta 5p, keinu 5p, tikapuut vaakatasossa 10p, pituushyppy 5p, tunneli 5p, liikkuminen epämiellyttävällä materiaalilla 5p, kauko-ohjaus 10p sekä ohjaaja ja vierashenkilö kantavat koiraa 5p. Osuuden yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Koiran tulee saada vähintään 250 pistettä, jotta se läpäisee meripelastuskokeen B-luokan. Läpäisy-yrityskertoja on rajattomasti. Kun koira on läpäissyt rauniokokeen B-luokan se saa koulutustunnuksen RH-W B (meripelastuskokeen A-luokan koulutustunnus korvataan tällä).

© virtuaaliset virkakoirat 2016
otsikko kuvat © Defence Images CC, ZakVTA CC, Diane CC, smerikal CC, DVIDSHUB CC, Lars Dahlin CC, shellac CC, BBC Radio Lancashire CC