VA info


Yleistä tietoa

Ilveksenajokokeet

Ilveksenajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien ilveksen ajo-ominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen sekä toimivien petokoirien todentaminen näihin sääntöihin pohjautuen. Ilveksenajokokeissa tarkoitus on ennen kaikkea testata koiria niin, että niitä voidaan tarvittaessa käyttää viranomaisten apuna vahingoittuneiden tai häirikköilvesten poistoon.

Jänisajokokeet

Ajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien jäniksen ajoominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen näihin sääntöihin pohjautuen. Ajokokeissa ei ole tarkoitus vahingoittaa riistaeläintä tai koiraa, eikä altistaa niitä kohtuuttomalle rasitukselle.

Ketunajokoe

Ketunajokoe on kehitetty muistuttamaan metsästystilannetta. Ketunajokokeissa ei vahingoiteta ajettavaa riistaeläintä.

Dreevereiden ajokoe

Ajokokeiden tarkoitus on arvostella dreeverien käyttöominaisuuksia ajavana koirana metsästysolosuhteissa. Tarkoitus on saada tietoa jalostusta varten ja tarjota harrastajille kilpailu- ja yhteistoimintamahdollisuuksia. Ajoeläiminä ovat jänis ja kettu.

Mäyräkoirien ajokoe

Mäyräkoira on pienten metsästysalueiden koira. Kokeen sallitut ajoeläimet ovat: jänis, kettu, metsäkauris, japanin-, kuusi- ja valkohäntäpeura. Koira lasketaan maastoon etsimään jotain edellä mainittua ajoeläintä. Eläimen löydettyään koira seuraa sitä haukkuen. Ajoerän pituus riippuu ajoeläimestä.

Ajokokeiden tarkoituksena on ajavien koirien jäniksen ajo-ominaisuuksien selville saaminen jalostusta varten, harrastajien ja heidän yhteistoimintansa kehittäminen sekä kilpailumahdollisuuksien tarjoaminen. Ajokokeissa ei ole tarkoitus vahingoittaa riistaeläintä tai koiraa, eikä altistaa niitä kohtuuttomalle rasitukselle.


Luokat

Ajokoe on yksiluokkainen (ei AVO eikä VOI luokkia).


Luokkasiirrot ja valioituminen

Valioituminen tapahtuu siten, että koira on ajanut neljä (4) ykköstä kahdella erillä pohjalla - 2x paljaalta ja 2x lumelta!

Ajokoirien ajokoe:
 • 4 x AJOK1 > vFIN KVA (suomi)
                        vSWE KVA (ruotsi)
                        vNOR KVA (norja)
Beaglejen ajokoe:
 • 4 x BEAJ1 > vFIN KVA (suomi)
                        vSWE KVA (ruotsi)
                        vNOR KVA (norja)
Dreevereiden ajokoe:
 • 4 x DRAJ1 > vFIN KVA (suomi)
                        vSWE KVA (ruotsi)
                        vNOR KVA (norja)
Dreevereiden kettukoe:
 • 4 x DKAJ1 > vFIN KVA (suomi)
                        vSWE KVA (ruotsi)
                        vNOR KVA (norja)
Kettukoirien ajokoe:
 • 4 x KEAJ1 > vFIN K-KVA (suomi)
                        vSWE K-KVA (ruotsi)
                        vNOR K-KVA (norja)
Mäyräkoirien ajokoe:
 • 4 x MÄAJ1 > vFIN KVA (suomi)
                        vSWE KVA (ruotsi)
                        vNOR KVA (norja)
Ilveksenajokoe:
 • 4 x IAJ0K1 > vFIN KVA (suomi)
                        vSWE KVA (ruotsi)
                        vNOR KVA (norja)
 • virtuaalinen Kansainvälinen ajokoiravalio
  vFIN KVA + 2x muun maan valio > vKANS KVA
 • Kun koira on valmistunut, on se ilmoitettava valiolistalle!

  MESTARUUSKILPAILUT

  AJOK vAJM
  BEAJ vBEM
  DRAJ vDRM
  DKAJ vDKM
  KEAJ vKEM
  MÄAJ vMÄM
  IAJOK vIAM


  Rodut & Rotukoodit

  18.09.2017 rodut laitettu uuteen järjestykseen! Useat rodut olleet väärissä lajeissa!

  AJOK, BEAJ, KEAJ, IAJOK

  Yllämainituissa ajokokeissa saavat osallistua
  FCI:n 6 ajavien koirien roturyhmään kuuluvat rodut.
  Alla olevat rodut eivät kuulu osioon "ajavat koirat"!

  Alppienajokoira (alpdac)
  Baijerinvuoristovihikoira (baivih)
  Dalmatiankoira (dk)
  Hannoverinvihikoira (hannov)
  Rhodesiankoira (rh)

  DRAJ & DKAJ

  Baijerinvuoristovihikoira (baivih)
  Basset artesien normand (basart)
  Basset griffon vendeen, grand (grbagv)
  Basset griffon vendeen, petit (pebagv)
  Basset hound (bashou)
  Bretagnenbassetti (brebas)
  Briquet griffon vendeen (basgrv)
  Dreeveri (dreeve)
  Gascognenbassetti (basble)
  Grand griffon vendeen (grgfve)
  Griffon fauve de bretagne (gffvba)
  Hannoverinvihikoira (hannov)
  Isogascognenajokoira (igasco)
  Pienet sveitsinajokoirat
  - pieniberninajokoira (pberaj)
  - pienijuranajokoira (pjuran)
  - pieniluzerninajokoira (pluzer)
  - pienischwyzinajokoira (pschwy)
  Pieni gascognenajokoira (pgasco)

  Mäyräkoirien ajokoe (MÄAJ)

  Ajokokeeseen saavat osallistua kaikki mäyräkoirien roturyhmään kuuluvat koirat!

  Kaniinimäyräkoirat
  - karkeakarvainen (kkanmä)
  - lyhytkarvainen (lkkamä)
  - pitkäkarvainen (pkkamä)
  Kääpiömäyräkoirat
  - karkeakarvainen (kkkämä)
  - lyhytkarvainen (lkkämä)
  - pitkäkarvainen (pkkämä)
  Mäyräkoirat
  - karkeakarvainen (karmäy)
  - lyhytkarvainen (lkmäyr)
  - pitkäkarvainen (pitmäy)

  © virtuaaliset metsästyskoirat 2016
  otsikko kuvat © Cowgirl Jules cc, Mark Robinson cc, Jonathan Fox cc, Bemep cc, Not enough megapixels cc, Renee V cc, Mark Robinson cc