Vhkl info


YLEISTÄ TIETOA

Hirvenhaukkukoe

Hirvenhaukkukokeen tarkoituksena on saada selville koiran hirvenmetsästysominaisuudet jalostusta varten, pitää hirvenmetsästys korkeatasoisena koiraurheiluna, kehittää sen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa sekä tarjota kilpailumahdollisuus näissä kokeissa. Samalla saadaan käytännön metsästyksessä toimivia koiria.

Karhunhaukkukoe

Karhunhaukkukokeen tarkoituksena on testata koiran karhunmetsästysominaisuudet jalostusta, karhunmetsästystä ja yhteiskunnan tarpeita varten, esim. viranomaisten apuna liikenteessä loukkaantuneiden karhujen jäljityksessä. Koe suoritetaan karhunmetsästysaikana vapaana luonnossa olevalla karhulla.

Linnunhaukkukoe

Linnunhaukkukoe on metsästyksenomainen koetapahtuma jossa koiran hakua ja työskentelyä riistalinnuilla (metso, teeri ja pyy) arvostellaan maastossa. Kokeen aikana koiran tulee liikkua omatoimisesti maastossa ja löytämistään riistalinnuista koiran pitäisi saada haukkutyöskentelyä.

KOELAJIT JA -LUOKAT

VHKL alaiset koelajit:

  • Hirvenhaukkukoe (HIRV)

  • Karhunhaukkukoe (KARH)

  • Linnunhaukkukoe (LINT)

LUOKAT
  • AVO (avoinluokka)
  • VOI (voittajaluokka)
  • VAL (valioluokka)

Luokkasiirrot ja valioituminen

© virtuaaliset metsästyskoirat 2016
otsikko kuvat © Cowgirl Jules cc, Mark Robinson cc, Jonathan Fox cc, Bemep cc, Not enough megapixels cc, Renee V cc, Mark Robinson cc