8.11.2023

Koirarekisterissä ja kilpailukalenterissa on ollut vikatilanne, minkä vuoksi 31.10.–7.11.2023 lisätyt tiedot täytyy päivittää uudelleen. Lue lisää Karvaturrit-foorumin tiedotteesta.

14.8.2023

27.2.2023

  • Tohveli on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii roturyhmien FCI1, FCI2, FCI5 tuomarina!
  • Korjattu koirarotujen listaan kangalinkoira ajantasaiselle nimelle, eli anatoliankoira (FCI2) ja kangal (EFR) ovat jatkossa kangalinkoiria. Vanhoille rotunimille rekisteröidyt koirat on siirretty rekisterissä kangalinkoiriksi.

    Lue lisää uutisia »

Virtuaalikoiramaailman esittely

englanniksi

Virtuaalikoiraharrastus - mistä on kyse?

Virtuaalikoiraharrastus on kaikessa yksinkertaisuudessaan mielikuvitusleikkiä. Sen pohjana on ajatus koiran tai useamman omistamisesta, ja konkreettisten mahdollisuuksien puuttuessa koiran omistaminen iloineen ja suruineen on siirtynyt internetiin, jossa kaikki toiminnot tapahtuvat virtuaalisesti. Virtuaalikoiraharrastuksella ei ole varsinaista päämäärää, ja usein käytetty englanninkielinen vastine sim-game kennel onkin sinänsä harhaanjohtava, sillä virtuaalikoiraharrastuksessa kukaan ei voi lopullisesti voittaa tai hävitä. Hyvin suuren osan virtuaalikoiraharrastuksesta tänä päivänä muodostavat toki erilaiset kilpailut, joiden lajikirjo on jo lähes yhtä kattava kuin sen esikuvana ollut "oikean elämän" vastinekin, mutta varsinaisen harrastuksen motiivit löytyvät yleensä muualta kuin pelkästä voitontavoittelusta.

Virtuaalikoiraharrastusta ei myöskään tule sekoittaa internetissä toimiviin eläinaiheisiin peleihin, kuten ShowDog tai Furry Paws. Toisin kuin virtuaalikoiraharrastuksessa, kyseisiin peleihin on rekisteröidyttävä, ja voidakseen hyödyntää kaikkia pelin tarjoamia palveluja on pelaajan yleensä myös maksettava pelaamisesta. Mainitunkaltaisilla peleillä on usein myös oma varsin kirjava säännöstönsä, joka ei päde virtuaalikoiramaailmassa.

Usein päämääränä virtuaalikoiraharrastuksessa on päästä tavalla tai toisella kokemaan, miltä oman koiralauman omistaminen tai jopa kasvattaminen saattaisi tuntua; tottakai virtuaaliharrastus ei pääse lähellekään oikean elämän vastuumäärää, mutta se tarjoaa silti paljon mietittävää ja usein jopa opettaa harrastajiaan.
Eräs harrastuksen ominaispiirteistä on se, että jokaiselle koiralle on yleensä tehty oma internetsivunsa, johon on kirjattu kaikki siihen liittyvät tiedot sukutaulusta kilpailutuloksiin. Lähes kaikilla virtuaalikoirilla on omat kuvansa, suurimmalla osalla valokuvat, mutta myös piirroskuvaisten koirien suosio on nousussa. Virtuaalikoiria kilpailutetaan eri lajeissa, niitä pennutetaan ja niille saatetaan myös hankkia hoitajia, jotka kirjoittavat kuvitteellisia hoitokertomuksia tapahtumista, joita he virtuaalisen koiraystävänsä kanssa kokevat. Kaikki tämä perustuu vahvasti virtuaaliharrastajien mielikuvituksen käyttöön.

Harrastusmahdollisuudet

Koska virtuaalikoiraharrastus on aikojen kuluessa kasvanut jatkuvasti entistä suurempiin mittoihin, on itsestään selvää, että virtuaalikenneleiden rinnalle on kehittynyt myös erilaisia virtuaalisia liittoja ja yhdistyksiä. Suurin ja tunnetuin liitto on koko virtuaalikoiraharrastuksen kattojärjestö, vFCI, kansainvälisen koiranjalostusliiton Fédération Cynologique Internationalen virtuaalinen vastine. vFCI:llä on oma yhdistysrekisterinsä, johon kaikki virtuaalikoiratoimintaan liittyvät asialliset liitot ja yhdistykset pyritään listaamaan. vFCI ylläpitää myöskin virtuaalikoirien rekisteriä sekä toimii yhdyssiteenä jalostusuros- ja pentuvälityksessä tarvittaessa.
Virtuaalimaailman kennelliitto eli VMKL on yksin vastuussa virtuaalikennelnimien rekisteröinnistä ja listaamisesta.

   

Yksi ylivoimaisesti suosituimmista harrastuksista virtuaalikoirien kanssa ovat virtuaalinäyttelyt, joita valvoo YVNL (yhdistyneet virtuaalinäyttelyliitot). YVNL mahdollistaa koirien näyttelyttämisen monissa eri maissa.
Virtuaalinäyttelyiden pohjaidea on sama kuin oikeidenkin koiranäyttelyiden; näytteilleasettajat hakevat tuomareilta arvioita koiristaan ja niiden ulkomuodollisista ja rakenteellisista ominaisuuksista. Ennen kaikkea näyttelyiden idea on antaa kasvattajille tietoa kasvateistaan ja kasvatuksensa laadusta, mutta koska samankin virtuaalipentueen koirien kuvissa saattaa hyvinkin esiintyä täysin erityyppisiä koiria, ei näyttelyillä käytännössä ole jalostuksellista merkitystä. Näyttelyyn osallistuakseen koiralta tulee löytyä kuva, josta sen rakenteen pystyy arvostelemaan, muutoin koira joutuu tyytymään pelkkiin käyttölajeihin.
Näyttelyitä saavat tuomaroida nykyään vain vFCI:n tuomarikokeen läpäisseet tuomarit, josta huolimatta eroavaisuuksia eri tuomareiden työn laadussa tulee varmasti aina olemaan.

Piirroskuvalliset virtuaalikoirat eivät osallistu valokuvallisten koirien kanssa samoihin näyttelyihin, vaan niille omat näyttelyt löytyvät PIVIKO:n (piirretyt virtuaalikoirat) toimesta. Muutoin piirroskuvalliset koirat ovat oikeutettuja osallistumaan samoihin kilpailuihin kuin valokuvalliset tai kuvattomatkin koirat. PIVIKO vastaa omien tuomareidensa kouluttamisesta.

Näyttelyiden lisäksi virtuaalikoirille on tarjolla myös paljon muita lajeja. Lähes kaikille roduille on tarjolla mahdollisuus kilpailla niiden alkuperäisessä käyttötarkoituksessa - kuten vaikkapa vinttikoirajuoksut, metsästyskoirien ajokokeet, paimennuskokeet - mutta pintansa pitävät myös suurta suosiota nauttivat lajit agility ja tottelevaisuuskoulutus sekä muut "hupilajit" kuten flyball ja koiratanssi. Lajiliitoille on ominaista se, että niiden alaisissa kilpailuissa kilpaileminen tapahtuu täysin puolueettomasti arpomalla, mahdollinen menestys ei siis riipu ollenkaan koiran sivusta, kuvista, luonteesta tai muista tekijöistä.
Jokaisen lajin mahdolliset luokkatasot sekä niissä eteneminen ja lajista valioituminen selitetään lajiliittojen omilla sivuilla.

Lajiliittojen lisäksi virtuaalikoiramaailmasta löytyy myös alati pienentyvä määrä rotuyhdistyksiä. Rotuyhdistykset ylläpitävät yleensä omia listauksiaan, joista löytyvät ainakin hyväksytyt jalostusurokset sekä yhdistyksen suositukset täyttävät pentueet, mutta joskus yhdistykset ovat saattaneet listata myös kaikki rodun edustajat virtuaalimaailmassa. Kannan kartoittamisen ja ylläpitämisen auttamisen lisäksi virtuaaliset rotuyhdistykset järjestävät usein myös näyttelyitä sekä muita kokeita ja kilpailuja omille roduilleen.

Erilaisten liittojen ja yhdistysten lisäksi virtuaalikoiraharrastajia keräävät yhteen myös keskustelupalstat, joista pitkäikäisin ja ehdottomasti suosituin virtuaalikoiraharrastajien parissa on Karvaturrit.net. Karvaturreissa mainostetaan aktiivisesti myynnissä olevia koiria, tulevia pentueita tai peräänkuulutetaan jalostusyksilöitä. Useimmat liittoja ja koko niin sanotun "virallisen" puolen virtuaaliharrastusta koskevat ehdotukset ja muutokset käsitellään Karvaturrit-foorumin sisällä, joten sinne rekisteröityminen uutena harrastajana on kannattava päätös - foorumilta löytyy paljon samanhenkisiä harrastajia.

Virtuaalikoiraharrastuksen ongelmat

Ei niin hyvää, ettei jotain huonoakin. Vaikka virtuaalikoiraharrastus usein tuokin mukanaan yhä syvemmän kiinnostuksen koiriin ja sitä kautta ehkä myös laajemman teoriapohjan, on siinä katsottu myös olevan joitain haittapuolia.

Ennen suurimmaksi ongelmaksi virtuaalikoirista puhuttaessa nousi ehdottomasti kuvien luvaton kopiointi. Harrastajat olivat ehkä nuorempia eivätkä aivan perillä tekijänoikeussäännöistä, jonka takia koettiin myös ikäviä selkkauksia, kun tekonsa vääryydestä tietämättömät virtuaalikoiraharrastajat käyttivät virtuaalikenneleissään jatkuvasti luvattomia kuvia. Tämä löi virtuaalikoiraharrastajiin auttamatta leiman, jonka olemassaolon huomaa tänäkin päivänä; yhä vieläkin he ovat “oikeiden” koiraharrastajien silmissä ennen kaikkea kuvien luvattakäyttäjiä.

Suuren askelen kohti parempaa tekijänoikeusasioissa otti kuitenkin Käräytys, jonka perusidea pähkinänkuoressa on vähentää tekijäinoikeuslain rikkomista Internetissä. Käräyttelijät - eli Käräytyksessä toimivat henkilöt - käyvät läpi internetsivustoja ja huomauttavat laittomasta materiaalista paitsi ylläpitäjälle ja tarvittaessa myös materiaalin alkuperäiselle tekijälle tai tekijänoikeuden rikkojan kotisivujen sivutilan tarjoajalle. Käräytys teki aktiivisimpana aikanaan suuren työn valistaessaan niin virtuaalikoiraharrastajia kuin muitakin sivustojen ylläpitäjiä tekijänoikeuksista, ja nykyään lähes kaikissa virtuaalikenneleissä onkin luvallisesti käytössä olevat kuvat. Käräytys on edelleen toiminnassa, mutta toimii enemmän neuvonantajana ja kuvien kopiointipaikkana. Myös pitkään harrastuksessa mukana olleet virtuaaliharrastajat ohjeistavat uusia harrastajia tarvittaessa asiaa koskien.

Tällä hetkellä niin ulkopuoliset kuin virtuaalikoiraharrastajat itsekin tuntuvat kokevan yhtenä suurimmista ongelmista sen, että virtuaalikennelit sekoitetaan yhä silloin tällöin oikeisiin kasvattajiin ja heidän kotisivuihinsa. Vaikka valtaosa virtuaalikennelharrastajista varmasti pyrkiikin ilmoittamaan sivuillaan näkyvästi, että kyseessä on juuri virtuaalikennel, tapahtuu silti virheellisiä olettamuksia. Näistä usein selvitään muutamalla sähköpostiviestillä, mutta kaikille parasta toki olisi, että näitä väärinkäsityksiä ei syntyisi lainkaan.

teksti © Jonna, muokkaus © Sigitius

8.11.2023

Koirarekisterissä ja kilpailukalenterissa on ollut vikatilanne, minkä vuoksi 31.10.–7.11.2023 lisätyt tiedot täytyy päivittää uudelleen. Lue lisää Karvaturrit-foorumin tiedotteesta.

14.8.2023

27.2.2023

  • Tohveli on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii roturyhmien FCI1, FCI2, FCI5 tuomarina!
  • Korjattu koirarotujen listaan kangalinkoira ajantasaiselle nimelle, eli anatoliankoira (FCI2) ja kangal (EFR) ovat jatkossa kangalinkoiria. Vanhoille rotunimille rekisteröidyt koirat on siirretty rekisterissä kangalinkoiriksi.

    Lue lisää uutisia »

© VFCI 2002-2019