8.11.2023

Koirarekisterissä ja kilpailukalenterissa on ollut vikatilanne, minkä vuoksi 31.10.–7.11.2023 lisätyt tiedot täytyy päivittää uudelleen. Lue lisää Karvaturrit-foorumin tiedotteesta.

14.8.2023

27.2.2023

 • Tohveli on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii roturyhmien FCI1, FCI2, FCI5 tuomarina!
 • Korjattu koirarotujen listaan kangalinkoira ajantasaiselle nimelle, eli anatoliankoira (FCI2) ja kangal (EFR) ovat jatkossa kangalinkoiria. Vanhoille rotunimille rekisteröidyt koirat on siirretty rekisterissä kangalinkoiriksi.

    Lue lisää uutisia »

vFCI:n näyttelysäännöt

Jokaisen jäsenliiton, tuomarin ja jäsenkennelin tulisi noudattaa näitä sääntöjä, ihan vain yhteisen hyvän takia. Olemme laatineet säännöt tarkasti ja oikeiden FCI:n ja Suomen Kennelliiton näyttelysääntöjen perusteella.

Uusimmat sääntömuutokset tai lisäykset punaisella.

Juniori- ja veteraanisertifikaatit sekä -muotovalion arvot ovat voimassa 5.6.2022 alkaen.

1. Näyttelyiden arvosteluperusteet

1.1 Laatuarvostelu

Laatumaininnat:

Erinomainen
Lyhenne: ERI
 • Koira vastaa rotumääritelmän ihannetta.
 • Koira esitetään erinomaisessa kunnossa.
 • Koira on korkealuokkainen ja olemukseltaan erinomainen.
 • Ulkomuodolliset ansiot ovat suuret ja virheet vähäiset.
 • Omaa erinomaisen sukupuolileiman.
 • Tuomari voi jakaa koiralle sertifikaatin arvoisen (SA), mikäli kokee koiran riittävän korkeatasoiseksi rotunsa edustajaksi.
Erittäin hyvä
Lyhenne: EH
 • Koiralla on rodulleen tyypilliset piirteet.
 • Koiralla on tasapainoinen rakenne.
 • Koira esitetään hyvässä kunnossa.
 • Vähäiset virheet sallitaan, muttei rakenteellisia virheitä.
Hyvä
Lyhenne: H
 • Koiran tunnistaa rotuisekseen.
 • Koirassa on selkeitä rotumääritelmän vastaisia virheitä.
Tyydyttävä
Lyhenne: T
 • Koiran rotutyypissä on selkeitä puutteita.
 • Koiran fyysisessä kunnossa on toivomisen varaa.
Hylätty
Lyhenne: HYL
 • Koiran ei vastaa rakenteeltaan rotumääritelmää.
 • Koiralla on kivespuutos, hammaspuutoksia, poikkeavuus purennassa tai leuoissa.
 • Koiran väritys tai karvapeite on puuttellinen, tai joka osoittaa merkkejä albinismista.
 • Koira, jolla on niin vähän rodun ominaispiirteitä, ettei se vaikuta terveeltä.
 • Koira, jolla on rotumääritelmän vastainen hylkäävä virhe.
 • Koira on kuvansa puolesta väärässä ikäluokassa.
Ei voida arvostella
Lyhenne: EVA
 • Koiralla ei ole lainkaan kuvia.
 • Koiran kuva on liian epäselvä arvosteltavaksi.
 • Kuvasta on mahdoton arvostella koiraa kokonaan (esim. etuviistosta tai korkeassa ruohossa otettu kuva).
 • Koiran sivu tai kuvat ei toimi.
 • Koira on ilmoitettu väärään rotuun tai sukupuoleen.
 • Koiran sivun tiedot ovat harhaajohtavat tai väärät.
 • Kahdella tai useammalla koiralla on samat kuvat. EVA:a ei anneta, mikäli kahdella koiralla on erilaiset kuvat samasta koirasta.

1.2 Kilpailuarvostelu:

Kilpailuarvostelussa tuomari sijoittaa jokaisessa luokassa sukupuolittain neljä (4) laatumaininnalla erinomainen (ERI) palkittua koiraa paremmuusjärjestykseen (ei tarkoita paras uros ja paras narttu-kilpailuja).
Tuomari voi harkintansa mukaan antaa sekä kilpailuarvostelussa sijoittuneille että muille luokassa kilpailleille, erinomaisella palkituille koirille SERTIFIKAATIN ARVOISEN (SA), joka oikeuttaa koiran osallistumaan paras uros- ja paras narttu -luokkaan.


2. Arvosteluluokat

Koira voi kasvattajaluokkaa lukuun ottamatta kilpailla vain yhdessä laatuarvosteluluokassa, joka ilmoittajalla on mahdollisuus valita sääntöjen mukaan.

Urokset ja nartut arvostellaan erikseen lukuunottamatta rotunsa parhaan valintaa, kasvattajaluokkia, ryhmäkilpailuja ja Best In Show -kilpailua.

Vain laatumaininnalla erinomainen palkitut koirat voivat kilpailla sertifikaatista ja CACIBista.

Koira voidaan ilmoittaa vain yhteen luokista a-g (alla).

a. Pentuluokka
Lyhenne: PEK
 • Kuvan koira on 7-9kk vanha.
 • Tuomari jakaa kunniapalkinnon (KP) pennuille, jotka katsoo sen arvoisiksi.
 • Tuomari sijoittaa pennut sukupuolittain järjestykseen (1.-4.)
 • Parhaat kunniapalkinnon saaneet uros- ja narttupentu osallistuvat rotunsa paras pentu -kilpailuun.
 • Pentuluokka on epävirallinen ja järjestetään vain näyttelynjärjestäjän halutessa.
 • Näyttelynjärjestäjä voi järjestää myös BIS-pentu -kilpailun.
b. Junioriluokka
Lyhenne: JUN
 • Kuvan koira on 9-18kk vanha.
 • Parhaat laatumaininnan erinomainen (ERI) saaneet uros- ja narttukoira osallistuvat rotunsa paras juniori -kilpailuun.
 • Rotunsa paras juniori, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best In Show juniorin arvosta.
 • Näyttelyn järjestämismaan muotovalio saa 01.07.2018 alkaen osallistua VAL ja KÄY luokkien lisäksi myös junioriluokkaan. Junioriluokkaan ilmoitetun valion nimen eteen tulee lisätä kyseisen maan muotovaliotitteli; esimerkiksi Suomen muotovalion ilmoitettaessa Suomessa junioriluokkaan lisätään nimen eteen vFIN MVA.
c. Nuorten luokka
Lyhenne: NUO
 • Kuvan koira on 15-24kk vanha.

d. Avoin luokka
Lyhenne: AVO

 • Kuvan koira on vähintään 15kk vanha.
 • Luokassa ei ole yläikärajaa.

e. Käyttöluokka
Lyhenne: KÄY

f. Valioluokka
Lyhenne: VAL

 • Kuvan koira on vähintään 9kk vanha.
 • Luokassa ei ole yläikärajaa.
 • Koira on kyseisen näyttelyn kilpailumaan muotovalio (esim. vFIN MVA ilmoitetaan Suomen näyttelyssä valioluokkaan).
 • Koiran on pakko osallistua valioluokkaan, mikäli se on kyseisen maan muotovalio, ellei sillä ole oikeutta juniori-, veteraani- tai käyttöluokkaan.

g. Veteraaniluokka
Lyhenne: VET

 • Kuvan koira on vähintään 8-vuotias.
 • Luokassa ei ole yläikärajaa.
 • Parhaat laatumaininnan erinomainen (ERI) saaneet uros- ja narttukoira osallistuvat rotunsa paras veteraani -kilpailuun.
 • Rotunsa paras veteraani, joka on palkittu laatumaininnalla erinomainen, saa jatkaa edelleen kilpailemista Best In Show veteraanin arvosta.

h. Kasvattajaluokka
Lyhenne: KAS

 • Kasvattaja kilpailee neljän (4) kasvattamansa samanrotuisen koiran ryhmällä.
 • Koiran tulee saada vähintään laatumaininta erittäin hyvä (EH) voidaakseen osallistua ryhmään.
 • Kasvattaja saa kilpailla vain yhdellä ryhmällä rotua kohti.
 • Mikäli tuomari katsoo ryhmän riittävän korkeatasoiseksi, hän voi antaa kunniapalkinnon (KP).
 • Tuomari sijoittaa neljä kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen, paras ryhmä saa rotunsa paras kasvattaja -arvon.
 • Rotunsa paras (kunniapalkinnolla palkittu) kasvattaja saa jatkaa edelleen kilpailemista Best In Show kasvattajan arvosta.
 • Huom! Näyttelynjärjestäjä saa päättää muodostuvatko kasvattajaryhmät automaattisesti kun tarpeellinen määrä koiria on ilmoitettu vai täytyykö kasvattajaryhmä ilmoittaa kasvattajan toimesta.

i. Jälkeläisluokka
Lyhenne: JÄL

 • Koiran omistaja kilpailee koiran ja koiran neljän (4) jälkeläisen muodostamalla ryhmällä.
 • Kilpailuun voi osallistua niin pentujen emä kuin pentueen isä ryhmän kanssa. Saman ryhmän voi ilmoittaa sekä pentujen emän omistaja, että pentueen isän omistaja.
 • Ryhmään ilmoitettujen jälkeläisten ei tarvitse osallistua kyseiseen näyttelyyn.
 • Jälkeläisten ei tarvitse olla ilmoittajan kasvattamia ja jälkeläiset voivat olla useammasta kuin yhdestä pentueesta.
 • Mikäli tuomari katsoo ryhmän riittävän korkeatasoiseksi ja tasalaatuiseksi, hän voi antaa kunniapalkinnon (KP).
 • Tuomari sijoittaa neljä jälkeläisryhmää paremmuusjärjestykseen, paras (kunniapalkinnolla palkittu) ryhmä saa rotunsa paras jälkeläisluokka -arvon.
 • Jälkeläisluokka on epävirallinen luokka ja se järjestäjän niin halutessa voidaan järjestää voittajanäyttelyissä sekä rotujen erikoisnäyttelyissä.

j. Paras Uros &
Paras Narttu
Lyhenteet: PU & PN

 • Kilpailemaan on oikeutettuja koirat, joille tuomari on jakanut laatumaininnan erinomainen (ERI), sekä sertifikaatin arvoinen (SA).
 • Valitaan jokaisessa rodussa.
 • Tuomari sijoittaa enintään neljä parasta koiraa kummassakin sukupuolessa.
 • Koirat laitetaan järjestykseen: PU4/PN4, PU3/PN3, PU2/PN2, PU1/PN1 (jatkaa rotunsa parhaan valintaan).

Jos koira ilmoitetaan väärään luokkaan ikänsä tai kuvansa perusteella, se hylätään.


3. Sertifikaatit

3.1 Sertifikaatti (SERT)

 • Jaetaan koiralle, jolla ei ole kyseisen maan muotovalionarvoon oikeuttavia näyttelytuloksia.
 • Jaetaan parhaille oikeutetuille koirille (uros ja narttu), jotka on palkittu laatumaininnalla erinomainen (ERI) ja sertifikaatin arvoinen (SA).
 • Sertifikaatista kilpailee juniori-, nuorten-, avoimen, käyttö- ja veteraaniluokan koirat.
 • Sertifikaatti jaetaan ensisijaisesti rotunsa parhaalle (ROP) tai vastakkaisen sukupuolen parhaalle (VSP) koiralle.
 • Mikäli ROP ja/tai VSP ovat muotovalioita, siirtyy SERT seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle (esimerkiksi PU1:ltä PU2:lle).
 • Jos kaikki PU- ja/tai PN-luokassa sijoitetut koirat ovat valioita, tuomari jakaa SERTin seuraavalle erinomaisella (ERI) ja sertifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle.
 • Mikäli rodussa kilpailee vähintään 20 koiraa (PEK-luokan osallistujia ei lasketa), tuomari jakaa molemmissa sukupuolissa toiset sertifikaatit seuraaville erinomaisella (ERI) ja sertifikaatin arvoisella (SA) palkituille koirille.

3.2 Juniorisertifikaatti (JUN-SERT)

JUN-SERT:in saanut koira kilpailee normaalisti myös tavallisesta sertifikaatista.

 • Juniorisertifikaatti jaetaan junioriluokan ensimmäiselle ERI:n ja SA:n saaneelle koiralle, jolla ei ole juniorimuotovalioon oikeuttavia tuloksia.
 • Juniorisertifikaatti jaetaan ensisijaisesti junioriluokan voittajalle, mutta se siirtyy esim. ERI2 SA jos ERI1 on maan juniorimuotovalio.
 • Mikäli junioriluokassa kilpailee vähintään 20 koiraa, jaetaan toiset juniorisertifikaatit seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle.
 • ROP-jun jaetaan normaalisti myös silloin, jos luokan osallistujissa ei jaeta SA:ta. ROP-jun-arvonimeen riittää ERI ilman SA:ta

3.3 Veteraanisertifikaatti (VET-SERT)

VET-SERT:in saanut koira kilpailee normaalisti myös tavallisesta sertifikaatista.

 • Veteraanisertifikaatti jaetaan veteraaniluokan ensimmäiselle ERI:n ja SA:n saaneelle koiralle, jolla ei ole veteraanimuotovalioon oikeuttavia tuloksia.
 • Veteraanisertifikaatti jaetaan ensisijaisesti veteraaniluokan voittajalle, mutta se siirtyy esim. ERI2 SA jos ERI1 on maan veteraanimuotovalio.
 • Mikäli veteraaniluokassa kilpailee vähintään 20 koiraa, jaetaan toiset veteraanisertifikaatit seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle.
 • ROP-vet jaetaan normaalisti myös silloin, jos luokan osallistujissa ei jaeta SA:ta. ROP-vet-arvonimeen riittää ERI ilman SA:ta

3.4 Kansainvälinen sertifikaatti (CACIB)

 • Jaetaan koiralle, jolla ei ole kansainväliseen muotovalionarvoon oikeuttavia näyttelytuloksia kyseisestä maasta tai maaryhmästä (Suomi - muut pohjoismaat - muut maat).
 • Jaetaan parhaille oikeutetuille koirille (uros ja narttu), jotka on palkittu laatumaininnalla erinomainen (ERI) ja sertifikaatin arvoinen (SA).
 • CACIBista kilpailee juniori-, nuorten-, avoimen, käyttö-, valio- ja veteraaniluokan koirat.
 • CACIB jaetaan ensisijaisesti rotunsa parhaalle (ROP) tai vastakkaisen sukupuolen parhaalle (VSP) koiralle.
 • Mikäli ROP ja/tai VSP ovat kansainvälisiä muotovalioita, siirtyy CACIB seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle (esimerkiksi PU1:ltä PU2:lle).
 • Jos kaikki PU- ja/tai PN-luokassa sijoitetut koirat ovat kansainvälisiä muotovalioita, tuomari jakaa CACIBin seuraavalle erinomaisella (ERI) ja sertifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle.
 • 01.07.2018 alkaen koira voi vastaanottaa vain yhden CACIBin kyseisestä maasta tai maaryhmästä seuraavasti:
  • 1x Suomi
  • 1x muut pohjoismaat
  • 1x muut maat
  Koira ei siis saa vastaanottaa CACIBia esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta, vaan jos koiralla on jo CACIB Ruotsista ja se osallistuu Norjassa näyttelyyn siirtyy CACIB seuraavalle siihen oikeutetulle koiralle.

Huom! Virtuaalimaailmassa ei jaeta vara-SERTiä eikä vara-CACIBia!


4. Muotovalionarvosäännöt

4.1 Muotovalion arvo

 • Koira tulee muotovalioksi, kun se saa samasta maasta kolme (3) SERTiä, joista enintään kaksi on saman tuomarin antamia.
 • Jos koira on jo jonkin maan muotovalio, se tarvitsee seuraavasta maasta vain kaksi SERTiä muotovalioituakseen.
  • Mikäli koira on suorittanut hyväksytyksi käyttäytymiskokeen (BH), sen ei tarvitse saada seuraavista maista kuin yksi SERT tullakseen muotovalioksi.

4.2 Kansainvälinen muotovalion arvo

 • Koira tulee kansainväliseksi muotovalioksi, kun:
  • Se on jonkin maan muotovalio.
  • Se on saanut kolme CACIBia, joista yksi on Suomesta, yksi jostain muusta pohjoismaasta (kts. lista alempaa) ja yksi jostain pohjoismaiden ulkopuolisesta maasta. CACIBit voivat olla kaikki samalta tuomarilta.

4.3 PuppyCh

 • PuppyCh on vuoden 2019 tammikuusta alkaen käyttöön otettu maininta pentuluokan kilpailijoille.
 • Koira saavuttaa PuppyCh maininnan, kun:
  • Se on saavuttanut 5 kertaa ROP-pentu maininnan, vähintäin kahdelta eri tuomarilta.
  • ROP-pentu saavutukset voivat olla kaikki eri maista, PuppyCh EI ole maakohtainen.
 • ROP-pentu saavutukset saavat olla saavutettu myös ennen vuotta 2019.

4.4 Juniorimuotovalio

 • Koirasta tulee juniorimuotovalio (esim. vFI JMVA), kun se saa samasta maasta kolme JUN-SERT:iä, vähintään kahdelta eri tuomarilta.
 • Jos koira on jonkin maan juniorimuotovalio, se tarvitsee seuraavasta kaksi JUN-SERT:iä.
 • Jos koira on suorittanut BH:n se tarvitsee seuraavasta maasta yhden JUN-SERT:in valioituakseen.

4.5 Veteraanimuotovalio

 • Koirasta tulee veteraanimuotovalio (esim. vFI VMVA), kun se saa samasta maasta kolme VET-SERT:iä, vähintään kahdelta eri tuomarilta.
 • Jos koira on jonkin maan veteraanimuotovalio, se tarvitsee seuraavasta kaksi VET-SERT:iä.
 • Jos koira on suorittanut BH:n se tarvitsee seuraavasta maasta yhden VET-SERT:in valioituakseen.

Lisää muotovalionarvosta ja sen anomisesta
Yhdistyneiden Virtuaalinäyttelylittojen sivustolta.

4.4 Pohjoismaat

 • Suomi (FIN)
 • Norja (NOR)
 • Ruotsi (SWE)
 • Islanti (ISL)
 • Tanska (DNK)


5. Voittajanäyttelyiden tittelit

Voittajanäyttelyt jakaa YVNL

 • ROP & VSP saavuttavat maa/maaryhmä kohtaisen tittelin vXXW-00, esim. vFINW-19
 • ROP & VSP -juniorit saavuttavat maa/maaryhmä kohtaisen tittelin vXXJW-00, esim. vFINJW-19
 • ROP & VSP -veteraanit saavuttavat maa/maaryhmä kohtaisen tittelin vXXVW-00, esim. vFINVW-19
 • 01.01.2019 alkaen: ROP & VSP -pennut saavuttavat maa/maaryhmä kohtaisen tittelin vXXPW-00, esim. vFINPW-19

6. Ilmoittautuminen viralliseen näyttelyyn

Näyttelyyn ilmoittaudutaan näyttelysivun ohjeiden mukaan.

Ilmoittautumisessa käytetään yhdistyksen määrittämää virallista koodia:

FCI, ROTU, LUOKKA<br>
u./n. <a href="http://KOIRAN SIVUN OSOITE">KOIRAN VIRALLINEN NIMI</a><br>

Kyseistä koodia on suositeltavaa käyttää aina. Tapauskohtaisesti voit kuitenkin käyttää toista koodia, kunhan siitä tulee ilmi:
 • koiran rotu
 • luokka, johon koira ilmoitetaan
 • koiran sukupuoli
 • koiran virallinen nimi
 • koiran sivun osoite

8.11.2023

Koirarekisterissä ja kilpailukalenterissa on ollut vikatilanne, minkä vuoksi 31.10.–7.11.2023 lisätyt tiedot täytyy päivittää uudelleen. Lue lisää Karvaturrit-foorumin tiedotteesta.

14.8.2023

27.2.2023

 • Tohveli on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii roturyhmien FCI1, FCI2, FCI5 tuomarina!
 • Korjattu koirarotujen listaan kangalinkoira ajantasaiselle nimelle, eli anatoliankoira (FCI2) ja kangal (EFR) ovat jatkossa kangalinkoiria. Vanhoille rotunimille rekisteröidyt koirat on siirretty rekisterissä kangalinkoiriksi.

    Lue lisää uutisia »

© VFCI 2002-2019