vFBL Info

16.6.2017 muutokset merkitty vihreällä.

Flyball-joukkueet muodostuvat 4-6 koirasta, joukkueen koko on kilpailunjärjestäjän päätettävissä. Koirien rodulla tai koolla ei ole mitään merkitystä kilpailussa. Joukkueita on kisassa aina 10. Omalla vuorollaan koira lähtee aloituspaikasta, hyppää neljän esteen yli, laukaisee pallon flyball-laatikosta ja tulee pallo suussaan uudelleen esteiden yli. Kun se on päässyt takaisin aloituspaikkaan, saa joukkueen seuraava koira suoritusluvan.

Osallistumisoikeus

Kilpailuihin saavat osallistua kaiken rotuiset koirat, myös sekarotuiset.
Koira ei saa osallistua kilpailuun, mikäli se on:

Kilpailun kulku

Ennen varsinaista kilpailua osallistuneet koirakot jaetaan joukkueisiin, joissa on neljästä kuuteen koiraa, kuitenkin aina saman verran joka joukkueessa. Ylijäävät koirat valitettavasti karsiutuvat kilpailusta pois. Omistajien kaikkien koirien tulee olla sijoitettuna eri joukkueisiin - tämä siksi, jotta kaikki ko. henkilön koirat eivät saisi esimerkiksi 15 pistettä, mikäli kyseinen joukkue juoksee parhaimman ajan. Mikäli käy niin, että samalta omistajalta on kaksi tai useampi koira samassa joukkueessa, kyseinen joukkue ja sen mahdollisesti saama tulos voidaan hylätä. Kilpailun järjestäjä on vastuussa joukkue-jaoista.

16.6.2017 alkaen vFBL sallii niin sanottujen täyteosallistujien lisäämisen joukkueisiin, jotta joukkueesta saadaan täysilukuinen. Kilpailun järjestäjä voi lisätä kilpailun VIP:n jälkeen vajaiksi jääneisiin joukkueisiin tarvittavan määrän koiria muodossa:
VTR-00000 taykoi (VFBL Lisätty), evm

Myös koirien juoksujärjestys päätetään hyvissä ajoin ennen starttia. Kun joukkueet ja niiden juoksujärjestys on selvillä, joukkueet asettuvat kukin oman ratansa aloituspaikkaan viivan taakse. Tuomarin merkistä joukkueen ensimmäiset koirat saavat aloittaa. Koiran tehtävä on hypätä neljän matalan esteen ylitse radan päähän, laukaista koskettamalla flyball-laatikosta pallo, napata se suuhunsa ja kuljettaa pallo takaisin neljän esteen yli oman joukkueensa luokse. Kun ensimmäinen koira on ylittänyt viivan, seuraavalla on lupa lähteä matkaan. Jokaisen koiran juostua oma matkansa, kilpailu on ohitse.
Mikäli koira jostain syystä tiputtaa pallon kesken paluumatkan tai ei hyppää kaikkia neljää estettä joko mennessä tai tullessa, lasketaan se virheeksi ja koira joutuu uusimaan oman suorituksensa. Mikäli koira karkaa omalta radalta ja/tai häiriköi muiden joukkueiden osallistujia, se voidaan poistaa kilpailusta - on siis tärkeää opettaa koira keskittymään omaan suoritukseensa radalla, sillä kilpailujen tunnelma on tiivis ja useammat koirat ovat suoritusvuorossa samanaikaisesti.

Kilpailun päätyttyä tuomari palkitsee parhaiten suoriutuneet joukkueet. Joukkueen koirien yhteinen suoritusaika ratkaisee joukkueen kokonaissijoituksen, joten pienetkin virheet voivat olla kohtalokkaita koko joukkueen menestykselle.

Pisteet ja valioksi tuleminen

Kilpailussa jaettavien pisteiden määrä riippuu täysien joukkueiden määrästä. Ensimmäiselle sijalle yltäneen joukkueen jäsenet saavat jokainen omat 15 pistettä, kakkossijalle tullut joukkue saa 10 pistettä ja kolmannen joukkueen koirat saavat 5 pistettä. Kolmatta palkintoa ei välttämättä jaeta aina.

Yhteensä 70 pistettä (tai yli) liiton alaisista kilpailuista saavutettuaan koira saa virtuaalisen flyballvalion arvonimen, vFBV:n. Saavutettuaan normaalin valionarvon, koira voi alkaa tähdätä flyballin erikoisvalionarvoon. Erikoisvalionarvoon vaaditaan flyballista 140p, sekä virtuaalisen agilityliiton, VAL:in hyväksymistä kisoista vähintään kaksi vKUMAa. Kun koiralta löytyy riittävästi pisteitä sekä kunniamainnnat agilitystä se voidaan ilmoittaa erikoisvaliolistalle, jolloin se saa meriitin vFBEV.
Valioksi ja erikoisvalioksi anomisesta lisää täällä.

© virtuaaliset Hupiliitot 2016-2017
otsikko kuvat © Trey Perry CC, washingtonydc CC, Poi Photography CC, Michael Carpentier CC, Cheshiremoe CC, Linnea Björk Timm CC, Sebastian_F CC, Zoe52 CC